Výsledky - Publikační a přednášková činnost

Klinické úspěchy

Naše stomatologické centrum dosáhlo významných klinických úspěchů celorepublikového významu.
Jako první v České republice jsme provedli:

 • Zavedení kotevních mikrošroubů do ortodontické terapie (2001 – první v ČR)
 • Použití patrových enoseálních implantátů k ortodontickémo kotvenení (2001 – první v ČR)
 • Autotransplantace druhý premolárů z horní čelisti do dolní čelisti (2002)
 • Autotransplantace premolárů v rámci horní čelisti (2003)
 • Autotransplantace druhého premoláru do pozice středního řezáku (2003 – první v ČR)
 • Vertikální tvorba kost před implantací extrakcí zubu za pomocí postupné extruze (2004 – první v ČR)
 • Tvorba kosti v distálním úseku chrupu (přestavba sinu) před implantací (2004 – první v ČR)
 • Posun ankylotického zubu po osteodistrakci fixním aparátem (2010 – první v ČR)
 • Vertikální posun implantátu po oteodistrakci fixním aparátem (2012 – první v ČR)

Výzkumné projekty

 • Resorpce apexu kořene během ortodontické léčby
 • Vliv strippingových nástrojů na sklovinu zubu
 • Vliv nástrojů na reconturing na sklovinu zubu
 • Tvorba kosti ve vertikální a horizontální rovině ortodontickým posunem zubu před implantací
 • Úspěšnost autotransplantací
 • Vliv intruzního pohybu zubu na vrchol hřebene alveolu
 • Vliv separace úzkého alveolu piezo skalpelem na následný pohyb
 • Estetické a funkční aspekty řešení ageneze horních laterálních řezáků
 • Vliv rychlosti resorpce kořenů dočasných moláru na jejich stabilitu v čase