Výsledky - Protetická stomatologie

Metalokeramická korunka na dolní molár

Korekce mezerovitého chrupu metalokeramickým můstkem

Sanace destruované korunky prvního moláru kořenovou nástavbou a metalokeramickou korunkou

Rekonstrukce kazem destruovaných zubů frontálního úseku horní čelisti kořenovými nástavbami a metalokeramickým můstkem

Fotogalerie