Výsledky - Ortodoncie

Řešení ageneze (nezaložených) horních bočních řezáků uzavřením mezer - mesilizací (posunem špičáků do střední čáry)

 Řešení ageneze (nezaložených) horních bočních řezáků otevřením mezer - distalizací špičáků a náhrada chybějících řezáků implantáty

Korekce převislého skusu u dospělého pacienta s parodontitis (laicky "parodentózou")

Korekce stěsnání v horní a dolní čelisti s úpravou tvaru horních řezáků

Zařazení retinovaných (atypicky uložených, v tomto případě na patře) špičáků

Korekce mezerovitého skusu a diastematu (mezera mezi horními řezáky)

 

Korekce stěsnání v horní čelisti a nedokonalé artikulace

Korekce stěsnání v dolním oblouku extrakcí premolárů a uzávěr meze segmentální technikou (T- kličky)

Úprava obráceného skusu u pacientky ve smíšené dentici

Uzávěr mezer u pacientky z nezaloženými druhými dolními premolár

Korekce zkříženého skusu