Výsledky - Implantologie

Řešení ageneze (nezaložených) horních bočních řezáků otevřením mezer - distalizací špičáků a náhrada chybějících řezáků implantáty

Rekonstrukce dolního zubního oblouku čtyřmi implantáty, zachovalými kořeny špičáků a metalokeramickým můstkem

Náhrada extrahovaného dolního moláru implantátem