Analgosedace - "Bezbolestné ošetření"

Filosofií našeho pracoviště je ošetření bez bolesti.

Každý zákrok, který je, nebo by mohl být bolestivý či nepříjemný, provádíme v místním znecitlivění. Lokální anestezie ale mnohdy nestačí. Pokud se jedná o větší výkon s nutnou léčbou bolesti v pozákrokovém období, je naše pracoviště schopno zajistit na přání pacienta vysoce nadstandardní služby. Za tímto účelem je součástí multioborového týmu starajícího se o vaše zdraví erudovaný anesteziolog. Tento je, jako specialista v oboru, plně kompetentní k provedení sedace při vědomí, analgosedaci.

Co si pod tímto pojmem představit?

Sedace při vědomí, analgosedace je stav s navozenou sníženou úrovní vědomí s přesně definovanými kritérii. Součástí sedace je léčba bolesti u výkonů, které jsou jinak velice nepříjemné. Výhodou sedace je také amnézie na výkon (pacient si zákrok nepamatuje).

Jako jedno z mála prestižních pracovišť garantujeme provedení sedace při vědomí lékařem se specializací v oboru anesteziologie a intenzivní medicína v souladu s doporučením České lékařské společnosti.

Dodržování doporučení odborných společností je požadavkem zákona č.372/2011 Sb. O zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Z důvodu kontinuálního zlepšování kvality a bezpečí našich služeb systém péče neustále monitorujeme.

Jedná se o nadstandartní službu, která není hrazena zdravotní pojišťovnou. Pacient si hradí tento výkon sám. Orientační cenu zákroku najdete v našem platném ceníku.

Věříme, že správně provedený a bezbolestný zákrok je naší i vaší prioritou.