Životopis - Doc. MUDr. Martin Starosta, Ph.D.

Doc. MUDr. Martin Starosta PhD. - pracuje jako odborný asistent na I. stomatologické klinice LF UP v Olomouci. Jeho pedagogická a vědecká práce je demonstrována výčtem desítek článků a stovek přednášek, které za posledních deset let uskutečnil. K tomu je nutné přičíst několik úspěšných grantových projektů a vydání vlastních skript a především monografie.

Publikace v odborných časopisech

 1. Starosta M., Paroulková J.: Klinické zkušenosti s novým materiálem pro přímou rebazi. Prakt. zubní Lék. 1995, 43,1, s. 22-26.
 2. Starosta M.: Nekariogenní defekty tvrdých zubních tkání typu abraze, atrice a eroze (definice, etiologie – souborný referát). Prakt. zub. Lék. 1996. 44, 1, s. 10 – 14.
 3. Starosta M.: Starfill a Goodfill v klinické praxi, Prakt. zubní Lék. 1996, 44, 2, s. 47-53.
 4. Starosta M.: Defekty v krčkové oblasti zubu (souborný referát), Prakt. zubní Lék. 1997, 45, 6, s. 127 –133.
 5. Starosta M.: Mikronetěsnost výplní zhotovených z kompomérů Dyract a Compoglass. Prakt. zubní Lék. 1997, 45, 6, 120-126
 6. Černá H., Starosta M..: Možnosti využití Dermalaseru v parodontologii, Prakt. Zubní Lék. 1998, 46, 2, s. 52-56.
 7. Černá H., Dobešová J., Starosta M.: Odborná pochybení při diagnostice II. stadia syfilis, Prakt. zubní Lék.., 1998, 46, 3, s. 104-108.
 8. Starosta M., Černá H., Špruček F., Lichnovský V.: Preparace měkkých tkání Nd:YAP laserem (experimentální práce). Čs. Stomatologie, 1999, 99, 3, s. 94-100.
 9. Starosta M.: Etiologie nekariogenních krčkových lézí (epidemiologická studie). Prakt. zubní Lék., 1999, 47, 2., s. 45-46.
 10. Starosta M., Stejskalová J.: Kompomery Dyract a Compoglass v klinické praxi. Prakt. zubní Lék., 1999, 47, 5, s. 143-150.
 11. Starosta M., Papajík T., Hubáček J.: Orální zdraví pacientů s hematologickými malignitami. Prakt. zub. Lék., 2000, 48, 3, s. 82-87.
 12. Starosta M.: Faber E.: Stomatitis u nemocných po autologní transplantaci hemopoetických kmenových buněk, Prakt. zub. Lék, 2000, 48, 5, s. 131-136.
 13. Starosta M., Špidlen M.: Neobvyklá reakce parodontu, Čs. stomat. 2001, 101. 3. s. 92-96.
 14. Kaprálová S. , Adámková H. Starosta M.: Naše dosavadní zkušenosti se systémem Vector, Prakt. zub. Lék., 2002, 50, 3, s. 101-106.
 15. Starosta M., Marek I.: Autotrasplantace premoláru – modifikace chirurgického postupu (kasuistika). Ortodoncie 2002, 11, 2, s. 29-35.
 16. Starosta M.: Použití subepiteliálního štěpu k překrytí obnaženého povrchu kořene. Prakt. zub. Lék., 2002, 50, 4, s. 125-129.
 17. Špidlen M., Starosta M.: Řízená tkáňová regenerace parodontu a její místo v ortodontické léčbě. Čs. Stomat. 2002, 102, 2, s. 66-71.
 18. Starosta M.: Použití vicrylové membrány při regeneraci parodontu.. Quintessenz – Parodontologie, 2003, 4, duben, s. 19-24.
 19. Starosta M.: Regenerace alveolární kosti před zavedením implantátu – v tisku (Quintessenz)
 20. Marek I., Starosta M., Foltán R.: Gummy smile – diferenciální diagnostika a možná řešení. Ortodoncie, ročník 12, 2, 2003, s. 13-23.
 21. Starosta M., Adámková H., Kaprálová S., Novotný R.: BAS-R a BAS-HA v terapii nitrokostních parodontálních defektů. Prakt. zub. Lék., 2003, 51, 5, s. 139-146.

Monografie

 1. Starosta M.: Plastická chirurgie parodontu - odborná publikace. Vydavatelství LF UP Olomouc - rozsah 130 stran

Vyžádané přednášky v zahraničí

 1. Starosta M.: Spolupráce ortodontisty a parodontologa – Odborný stomatologický kongres s mezinárodní účastí, Slovensko, Starý Smokovec 3. – 5.9.1999.
 2. Starosta M.: Spolupracující parodontolog – Mezinárodní konference stomatologů (Spolupráce na přelomu tisíciletí), Slovensko, Štrbské Pleso 31.8. – 3.9.2000.
 3. Starosta M.: Zkušenosti s řízenou tkáňovou regenerací parodontu. Topolčanské stomatologické dny, Slovensko, Topolčany 2.6.2001.
 4. Starosta M.: Prodloužení klinické korunky, Mezinárodní konference stomatologů, Slovensko, Vysoké Tatry 29.9.2001.
 5. Marek I, Starosta M.: Frontální segment maxily – křižovatka stomatologických disciplín - Mezinárodní konference stomatologů, Slovensko, Vysoké Tatry 29.9.2001.
 6. Starosta M.: Parodontologie od A – Z – ROD Slovakia, Francie, Risoul 20.3.2002.
 7. Marek I., Starosta M.: Gummy smile v ortodoncii a jeho řešení – Český a slovenský ortodontický kongres, Slovensko, Bratislava 26. - 28.9.2002.
 8. Starosta M., Marek I.: Reakce parodontu na ortodontický posun zubu (z teorie do praxe) - Český a slovenský ortodontický kongres, Slovensko, Bratislava 26. - 28.9.2002.
 9. Starosta M.: Terapie parodontopatií - Mezinárodní odborný stomatologický seminář firmy VOCO, Slovensko, Stará Lesná Vysoké Tatry 29.11. – 1.12.2002.
 10. Starosta M.: Použití subepiteliálního štěpu ke krytí zubního krčku. Topolčanské stomatologické dny, 30.5.2003.
 11. Starosta M.:Klasifikace a dif. dg. parodontopatií. Konzervativní a chirurgická léčba parodontitidy. Řízená tkáňová regenerace parodontu - Dolný Kubín pro Stomatologickou komoru Žilina, 14.6.2003.
 12. Marek I. Starosta M., Štefková M.: Gummy smile in orthodontic treatment. 7. kongres polské ortodontické společnosti, Lublin Polsko 25.-28.9.2003.
 13. Starosta M., Marek I., Štefková M.: GTR in orthodontic treatment. 7. kongres polské ortodontické společnosti, Lublin, Polsko 25.-28.9.2003.
 14. Starosta M.: Biokeramika v implantologii a parodontologii – Polské stomatologické dny Topolčianky, 8.11.2003.

Přednášky (postery) na celostátních sympoziích s mezinárodní účastí

 1. Starosta M.: Nekariogenní léze – etiologie, prevence - 7. sympozium o prevenci. Brno 14.5.1999.
 2. Starosta M.: Orální zdraví pacientů s hematologickými malignitami (poster). Pražské dentální dny, Praha 7. – 9.10.1999.
 3. Starosta M.: Použití subepiteliálního štěpu ke krytí zubních krčků (poster). Pražské dentální dny, Praha 17. – 20.10.2001 (2 místo v sekci posterů).
 4. Starosta M., Kotas M.: Missing lateral incisors - periodontal treatment of canines for aesthetic purposes (poster). Evropský ortodontický kongres Praha 10. -14.6.2003.
 5. Starosta M., Marek I., Sheety J.: Use of implants in young individuals with incisor agenesis (poster). Evropský ortodontický kongres Praha 10. - 14.6.2003.
 6. Marek I., Starosta M.: Types of „gummy“ smile and their sulution (poster). Evropský ortodontický kongres Praha 10. - 14.6.2003.

Abstrakta ze sympozií, sjezdů

 1. Starosta M., Sheety J., Špidlen M.: Použití implantátů STI-S při agenezi řezáků u mladých jedinců (poster) – Pražské dentální dny, Praha 4.10.2000 - sborník abstrakt ISSN 1212-5725.
 2. Starosta M., Špidlen M.: Parodontologické aspekty při ortodontické léčbě – Kongres České ortodontické společnosti, Olomouc 29. 9. - 1.10.2000 - sborník abstrakt Ortodoncie 2000, r. 9, č. 3
 3. supplementum, st. 12. ISSN 1210-4272.
 4. Špidlen M., Starosta M.: Spolupráce s parodontologem při ortodontické léčbě - Kongres České ortodontické společnosti, Olomouc 29.9. - 1.10.2000 - sborník abstrakt Ortodoncie 2000, r. 9, č. 3
 5. supplementum, st. 12. ISSN 1210-4272.
 6. Starosta M., Špidlen M., Sheety J.: Použití implantátu STI-S při agenezi řezáků u mladých jedinců (poster) – 3. kongres České ortodontické společnosti, Praha 16. – 18.11.2001 (3 místo) - sborník
 7. abstrakt Ortodoncie r. 10, 2001, č. 4. ISSN 1210-4272.
 8. Starosta M., Špidlen M.: Tkáňová regenerace a ortodontický posun zubů – 3. kongres České ortodontické společnosti, Praha 16. – 18.11.2001 - sborník abstrakt Ortodoncie r. 10, 2001, č. 4. ISSN
 9. 1210-4272
 10. Marek I., Starosta M.: Gummy smile v ortodoncii a jeho řešení – Český a slovenský ortodontický kongres, Slovensko, Bratislava 26. - 28.9.2002 - sborník Ortodoncie 2002, roč 11, č. 3. s. 6 a 7
 11. ISSN 1210-4272
 12. Starosta M., Marek I.: Reakce parodontu na ortodontický posun zubu (z teorie do praxe) - Český a slovenský ortodontický kongres, Slovensko, Bratislava 26. - 28.9.2002 - sborník Ortodoncie 2002,
 13. roč 11, č. 3. s. 6 a 7 ISSN 1210-4272
 14. Starosta M., Marek I.: Implantáty v ortodoncii (komplikace ve frontálním úseku – Pražské dentální dny, Praha 25. – 26.10.2002 - sborník abstrakt ISSN 1212-5725
 15. Marek I., Starosta M.: Mesializovat nebo distalizovat - Pražské dentální dny, Praha 25. – 26.10.2002 - sborník abstrakt ISSN 1212-5725
 16. Starosta M.: Použití subepiteliálního štěpu ke krytí zubních krčků - Pražské dentální dny, Praha 25. – 26.10.2002 - sborník abstrakt ISSN 1212-5725
 17. Starosta M.: Imediátní implantace a řízená regenerace kosti. Pražské dentální dny, Praha 23.10.2003 – sborník abstrakt ISSN 1212-5725.

Přednášky na celostátních sympoziích bez mezinárodní účasti

 1. Starosta M.: Etiologie a terapie prevence krčkových defektů – Stomatologické dny, Olomouc 20.9.1996.
 2. Černá H., Starosta M.., Dobešová J.: Odborná pochybení při diagnostice II. stadia syfilis – Sazamovy dny, Hradec Králové říjen 1997.
 3. Starosta M.: Onemocnění parodontu – klasifikace, diagnostika, etiologie, léčba. – Stomatologické dny, Rožnov pod Radhoštěm 5.10.1997.
 4. Starosta M.: Stav sliznic dutiny ústní u hematoonkologických pacientů – Sazamovy dny, Hradec Králové 3.10.1998.
 5. Starosta M.: Ortodontická terapie a mukogingivální problematika – Hovory o ortodoncii, Vyškov 15. – 18.4.1999.
 6. Starosta M.: Řízená tkáňová regenerace parodontu pomocí vicrylových membrán – Sympozium k 50. výroční založení Stomatologické kliniky, Plzeň 25. – 26.6.1999.
 7. Starosta M.: Stomatitis u pacientů po autologní transplantaci hematopoetických kmenových buněk (poster) – Olomoucké hematoonkologické dny, Olomouc 3. – 5.9.1999.
 8. Starosta M.: Neočekávaná reakce parodontu – Sazamovy dny, Hradec Králové 2.10.1999.
 9. Dobešová J., Dittrichová D., Černá H., Starosta M.: Méně typický průběh sekundární sifilitidy – kazuistika – Dermatovenerologické sympozium, Rožnov pod Radhoštěm květen 1999.
 10. Starosta M., Černá H.: Hyperplastická parodontitida – Olomoucké parodontologické dny, Olomouc 22. – 24.10.1999.
 11. Starosta M.: Neočekávaná reakce parodontu – Plenární zasedání ČSS ČLS JEP, Olomouc17.3.2000.
 12. Starosta M., Černá H.: Pochybení v diagnostice II. stadia lues – Kralupské parodontologické dny, Kralupy nad Vltavou 19. – 21.5.2000.
 13. Starosta M.: Estetická mukogingivální chirurgie – 5. stomatologické dny, Rožnov pod Radhoštěm 22. – 24. 9 .2000.
 14. Starosta M., Fritschová E., Sheety J.: Mezioborová spolupráce při chybění stálých řezáků – Olomoucký den, Olomouc Šimkův sál 16.6.2000.
 15. Starosta M.: Biologická šíře zubů – 2. stomatologická akademie, Hradec Králové 12.5.2001.
 16. Starosta M., Špidlen M.: Řízená tkáňová regenerace parodontu v ortodontické léčbě – Vinohradské stomatologické dny Praha 19 - 21.9.2002.
 17. Starosta M.: Pulpoparodontální komplex z pohledu parodontologa – VII. Stomatologické dny, Rožnov p. Radhoštěm 21. – 22.9.2002.
 18. Starosta M.: Fibromatosis gingivae - Kralupské parodontologické dny, 27.4.2003.
 19. Starosta M., Marek I.: Implantáty v ortodontické léčbě – řešení nestandardních situací. Orthodontic Utility Session, Vyškov 25.9.2003.
 20. Marek I., Starosta M.: Spolupráce ortodontisty s implantologem. Orthodontic Utility Session,Vyškov 25.9.2003.

Přednášky pro praxi

 1. Starosta M.: Klinické výsledky ošetření defektů tvrdých zubních tkání – Meziklinický seminář I. II. a III. stomatologické kliniky, Olomouc 26.2.1998.
 2. Starosta M.: Nekariogenní lézu zubního krčku – doktorandská rigorózní zkouška – Meziklinický seminář I. II. a III. stomatologické kliniky, Olomouc 22.10.1998.
 3. Starosta M.: Výsledky řízené tkáňové regenerace - Meziklinický seminář I. II. a III. stomatologické kliniky, Olomouc 11.3.1999.
 4. Starosta M.: Klasifikace, diagnostika a léčba parodontopatií – OSK, Nový Jičín 19.3.1999.
 5. Starosta M.: Mukogingivální chirurgie – ČSK, Praha 20.3.1999.
 6. Starosta M.: Parodontologie v ordinaci praktického zubního lékaře – OSK, Kroměříž 28.5.1999.
 7. Starosta M.: Nečekaná reakce parodontu - Meziklinický seminář I. II. a III. stomatologické kliniky, Olomouc 4.11.1999.
 8. Starosta M.: Mukogingivální chirurgie – ČSK, Praha 29.1.2000.
 9. Starosta M.: Nejčastější onemocnění ústní sliznice – OSK, Olomouc 4.3.2000.
 10. Starosta M.: Nejčastější onemocnění sliznic dutiny ústní – OSK, Kroměříž 2.6.2000.
 11. Starosta M.: Nejčastější onemocnění sliznic dutiny ústní – OSK, Šumperk 24.11.2000.
 12. Starosta M.: Nejčastější onemocnění sliznic dutiny ústní - OSK Olomouc 5.11.2000.
 13. Starosta M.: Mukogingivální chirurgie – OSK, Olomouc 18.2.2001
 14. Starosta M.: Nejčastější onemocnění sliznice ústní dutiny - OSK, Olomouc 22.4.2001.
 15. Starosta M.: Mukogingivální chirurgie - OSK, Olomouc 19.5.2001.
 16. Starosta M.: Klasifikace, diferenciální diagnostika a základy terapie parodontopatií - OSK, Olomouc 16.6.2001.
 17. Starosta M.: Klasifikace, diferenciální diagnostika a základy terapie parodontopatií- OSK, Olomouc 25.3.2001.
 18. Starosta M.: Nejčastější onemocnění ústní sliznice - OSK Olomouc 6.10.2001.
 19. Starosta M.: Chirurgické ošetření parodontu. - OSK, Olomouc, 26.1.2002.
 20. Starosta M.: Nejčastější onemocnění ústní sliznice - OSK Olomouc, 16.2.2002.
 21. Starosta M.: Diferenciální diagnostika, prevence a léčba běžných parodontopatií - OSK, Olomouc 13.4.2002.
 22. Starosta M.: Mukogingivální chirurgie – OSK, Olomouc 26.5.2002.
 23. Starosta M.: Diferenciální diagnostika slizničních onemocnění – VÚS, Praha 1.6.2002.
 24. Starosta M.: Nejčastější onemocnění sliznice dutiny ústní – OSK, Olomouc 19.10.2002.
 25. Starosta M.: Diferenciální diagnostika prevence a léčba parodontopatií – OSK, Olomouc, 20.10.2002.
 26. Starosta M.: Chirurgické ošetření v parodontologii – OSK, Olomouc 10.11.2002.
 27. Starosta M.: Nejčastější onemocnění sliznice dutiny ústní – VÚS, Praha 23.11.2002.
 28. Starosta M.: Plastická chirurgie parodontu – krytí obnažených zubních krčků. ČSK, Brno, 12.4.2003.
 29. Starosta M.: Reakce parodontu při ortodontickém posunu zubu – Meziklinický seminář I. II. a III. stomatologické kliniky, Šimkův sál Olomouc, 17.4.2003
 30. Starosta M.. Nejčastější onemocnění sliznic dutiny ústní. VÚS, Praha 24.5.2003.
 31. Marek I., Starosta M.:Implantát jako kotevní prvek, seminář FI Straumann, Liberec 31.5.2003.
 32. Starosta M.: GTR v praxi. Kurz. Břeclav 31.5.2003.
 33. Starosta M.: Plastická chirurgie parodontu v praxi. Kurz. Břeclav 1.6.2003.
 34. Starosta M.: Nejčastější onemocnění sliznic dutiny ústní. ČSK Praha – Slapy 15.6.2003.
 35. Starosta M, Marek I., Špidlen M.: Problematika parodontu při ortodontické léčbě dospělých. Pracovní schůze České stomatologické společnosti ČLS JEP, Olomouc 12.9.2003.
 36. Starosta M.: TCP a HA při léčbě nitrokostních defektů v parodontologii - Meziklinický seminář I. II. a III. stomatologické kliniky, Šimkův sál 9.10.2003
 37. Starosta M., Marek I.: Spolupráce ortodontisty, parodontologa a implantologa – Dvoudenní kurz Hlohovec 11. – 12.10.2003.
 38. Starosta M.: Parodontologie od A-Z – Přerov pro ČSK Praha 1.11.2003.
 39. Starosta M., Marek I.: Spolupráce ortodontisty, parodontologa a implantologa – Dvoudenní kurz Praha 15. – 16.11.2003.

Hlavní organizátor evropského kongresu

 • 5. sympozium preventivní stomatologie s mezinárodní účastí - 23.-24.5.1997 Olomouc
 • Olomoucké parodontologické dny s mezinárodní účastí - 22. - 24.10.1999 Olomouc

Vědecká hodnost

 • Starosta M.: Nekariogenní léze zubního krčku - doktorandská dizertační práce, obhajoba 15.4.1999

Členství v českých odborných společnostech

 • Česká parodontologická společnost 6 let.
 • Ve výboru od r. 2003

Granty

 1. Využití Dermalaseru v terapeutické stomatologii – odpovědný řešitel doc. MUDr. Hana Černá, CSc., spoluřešitel MUDr. Martin Starosta – vnitřní grant LF UP – 13801101 obhajoba 1997.
 2. Řízená tkáňová regenerace parodontu – odpovědný řešitel MUDr. Martin Starosta – vnitřní grant LF UP – 13801101 obhajoba 1998.
 3. Implantační techniky při řešení chybění řezáků u mladých jedinců – odpovědný řešitel MUDr. Martin Starosta – vnitřní grant LF UP – 13801101 obhajoba 1999.
 4. Účinnost metod řízené tkáňové regenerace parodontu (č. GA/304/00/PO77). Odpovědný řešitel: MUDr. M. Starosta, Ph.D., odpovědný garant: Doc. MUDr. H. Černá, CSc. (provd. Adámková) – obhajoba 2003.

Pedagogocká činnost

Hlavní autor skript

 1. Starosta M., Adámková H.: Repetitorium parodontologie

Vedení postgraduálních kurzů (profesní)

 • školitel pro vybranou péči v parodontologii
 • Seznam stážujících lékařů (od r. 1999-2002):
  Dr. Hric, dr. Valeš, dr. Dupalová, dr. Ermisová, dr. Toman, dr. Tesařová, dr. Pastucha, dr. Rychlý, dr. Stehlík, dr. Beneš, dr. Kozlovský, dr Hečko, dr. Prukner, dr. Krpčiar, dr. Buday, dr. Lajčíková, dr. Žilka, dr. Skácel, dr. Dresler, dr. Slezáček V., dr. Dziková, dr. Sochová, dr. Mičíková, dr. Slezáček B., dr. Sližová, dr. Palma, dr. Pačka, dr. Štencl, dr. Melicherová, dr. Kania, dr. Kaniová, dr. Kaziková, dr. Kazik, dr. Fikáčková, dr. Doleželová, dr. Břeň, dr. Dúbravská, dr. Dohnalová.

Pedagogické působení na LF UP: Od 1.1.1995

Odborná činnost

 • 4.12.1997 Atestace nástavbová (parodontologie)
 • 1.9.1994 Nástup do zaměstnání
 • Leden 1993 - leden 1994 asistent na katedře propedeutické stomatologie II. stomatologické kliniky. Vedení praktických cvičení II. ročníku stomatologického směru.
 • Leden 1994 - dosud odborný asistent na parodontologickém oddělení I. stomatologické kliniky.

Vedení praktických cvičení 5. a 6. ročníku stomatologického směru, praktická cvičení pro 4. ročník všeobecného směru, přednášky v nepovinném předmětu (kat. C) Dentoalveolární a mukogingivální chirurgie, přednášky pro 4. ročník všeobecného směru anglicky mluvících studentů.