Časté otázky na Invisalign:

Může techniku Invisalign používat jakýkoliv ortodontista či stomatolog?

Oproti jiným státům západní Evropy či USA nikoliv. Což ovšem je dobře, neboť v uvedených zemích je umožněno používat Invisalign i praktickým stomatologům, kteří nemají elementární ponětí o sofistikované tvorbě léčebného plánu ortodontického pacienta, stejně jako o principech ortodontické léčby, pohybech zubů a exaktních výsledcích ortodontické léčby. Naše pracoviště je jediným v České Republice a na Slovensku, které má licenci pro práci s Invisalign. Zastáváme názor, že Invisalign (neviditelná rovnátka) patří do rukou zkušeného ortodontisty. MUDr.I. Marek, Ph.D. pracuje dlouhodobě s Invisalign na klinice Smile Ortho Clinic v Dublinu. Má za sebou desítky pacientů léčených touto metodou.

Lze metodou Invisalign řešit jakákoliv ortodontická anomálie?

Nikoliv, i když se můžete dočíst na různých internetových odkazech něco jiného. Invisalign je vhodný především u dospělých pacientů s lehkými estetickými anomáliemi, kde nemusíme indikovat extrakci zubů. Proto také často ortodontisté pracující s Invisalign používají k tvorbě místa v zubním oblouku metodu tzv. strippingu, což je redukce skloviny na bočních stěnách zubu zábrusem. Možná je i léčba ortodontických pacientů, kde musíme extrahovat stálé zuby, nicméně ve složitějších případech může být dosažený výsledek kompromisní. Také proto technika Invisalign patří do rukou zkušeného ortodontisty, který jako jediný může rozhodnout, zda daný případ je pro tzv. neviditelná rovnátka vhodný či nikoliv! Chirurgické pacienty není možné touto metodou léčit vůbec.

Jak metoda Invisalign pracuje?

Technika Invisalign pracuje na úplně jiném principu, než dosud vám známé snímací a fixní aparáty. Jedná se o předem zhotovené fólie, které si klient sám může sejmout a nasadit. Z této stránky by se jednalo spíše o snímací aparátky. Fólie jsou, ale tak přesně zhotovené, že umožňují posuny zubů v žádaném směru a z tohoto pohledu se chovají jako fixní rovnátka. Princip metody spočívá v tom, že firma Align Technology vyrobí, dle našich požadavků, sadu průhledných fólií, které si klient po 2 týdnech sám mění dle instrukcí lékaře. V každé fólii je „naprogramovaný" posun zubu o půl milimetru a tak rychlost zubních pohybů je srovnatelná s pohybem zubů p

od vlivem fixních aparátků.

Jaký je celkový postup léčby?

Nejdříve je nutné provést vstupní vyšetření (lékařský vstupní záznam, otisky pro studijní modely, fotografickou dokumentaci a rentgenová vyšetření). Poté lékař stanoví léčebný plán a rozhodne zda technika Invisalign je vhodná pro danou anomálii či nikoliv. Jestliže ano, zhotoví se v další návštěvě speciální otisky na neviditelná rovnátka, které se s kompletní dokumentací odesílají do USA. Zde se daná data zpracují a vyhotoví se tzv. ClinCheck, což je animační podoba posunu zubů u daného pacienta. ClinCheck je odeslán ošetřujícímu lékaři, který ho může ukázat pacientovi a případně i několikrát modifikovat. Jestliže je lékař s animační podobou léčby spokojen, potvrdí tuto variantu a firma Align Technology zhotoví fólie, které lékaři doručí (běžně do 14 dnů). Při odevzdání první fólie se na zuby umísťují tzv. attachmenty, které jsou průhledné a usnadňují ortodontický posun zubu. Také se provádí první fáze strippingu dle preskripce stanovené společnosti Align Technology. Další návštěvy je možné uskutečnit v intervalu 2 měsíců. Na konci léčby se ve většině případů umístí na jazykovou stranu zubů fixní retainer, a to z důvodu retence (stability) výsledku léčby. Dále se v naší laboratoři vyrobí tzv. retenční fólie, kterou pacient nosí na noc, taktéž pro zachování stability výsledku.

Jedná se opravdu o neviditelná rovnátka?

Ano. Používané fólie jsou tak tenké a průhledné, že tzv. neviditelná rovnátka nelze na zubech klienta zpozorovat. Navíc se co 14 dní mění za nové a tak nehrozí rozsáhlejší znečistění pigmenty či pot

ravinovými barvivy.

Kolik stojí léčba technikou Invisalign?

Invisalign je produktem komerční společnosti Aligners. Doporučená cena neviditelných rovnátek výrobce je od 5 000 Euro s tím, že většina ortodontistů v západní Evropě má stanovenou cenu od 5200-5900 Euro. Cena nezávisí na tom kolik fólií léčebný set obsahuje a jak léčba je časově dlouhá a odborně náročná. Jak jsme již uvedli, jsme jedinou klinikou v ČR a SR, které je držitelem certifikátu pro práci s technikou Invisalign. Jsme první, jediní a nejzkušenější! Pro všechny naše klienty platí jednotná cena 4000 Euro za celou léčbu (což představuje slevu více než 20%)!!! Platbu je navíc možné uskutečnit až ve čtyřech splátkách.

Váš ošetřující lékař

MUDr. Ivo Marek, Ph.D.