Our results - Publications and lectures

Dental success

Our dental clinic has already achieved significant clinical success within the framework of the Czech Republic.
We were the first centre in the Czech Republic to perform:

 • Use of screw anchoragw implants as a part of orthodontic therapy.
 • Use of enoseal palatal anchorage implants in orthodontic therapy.
 • Implantation into a newly formed bone tissue created by means of GTR without any original bone base.
 • Routine substitution of mandibular premolars agenesis by means of autotransplant of maxillary premolars.
 • Autotransplantation of premolar to the place of maxillary central incisor which got lost due to injury.
 • Newly created bone by means of GTR for the orthodontic movement of a tooth.

Výzkumné projekty

 • Resorpce apexu kořene během ortodontické léčby
 • Vliv strippingových nástrojů na sklovinu zubu
 • Vliv nástrojů na reconturing na sklovinu zubu
 • Tvorba kosti ve vertikální a horizontální rovině ortodontickým posunem zubu před implantací
 • Úspěšnost autotransplantací
 • Vliv intruzního pohybu zubu na vrchol hřebene alveolu
 • Vliv separace úzkého alveolu piezo skalpelem na následný pohyb
 • Estetické a funkční aspekty řešení ageneze horních laterálních řezáků
 • Vliv rychlosti resorpce kořenů dočasných moláru na jejich stabilitu v čase